white

Växter


Vaaaxt _2 Lund (Skaane) 2010-09-02 sida.jpg
Antal bildvisningar: 318
Fotograf: Jerry Malm
Växter
Det finns omkring 300 växtarter som inte är fotosyntetiska utan parasiterar på fotosyntetiska växter.

Länk till bilden: www.familjenmalm.se/photo.php?person=3&category=23&browse=61&picture=107
Lund (Skåne)
2010-09-02


Slumpa fram en ny
slumpmässig bild
white
Banner gjord av: Ulf Malm
© 2010- 2019 Familjen Malm, All Rights Reserved.